• Miroslav Kolcun

Bytosti prírody
Keď sa semienko premení na rastlinu, pokladáme to za ,,normálne´´. Ale prečo vlastne? Pretože tento dej môže ľudstvo pozorovať už po celé tisícročia. Semienko zapadne do zeme a vyvinie sa z neho rastlina. Presne tak! Je to úplne ,,normálne´´. A aj napriek tomu je to zázrak. Ako inak nazvať dej, kde z kôstky čerešne vyrastie strom? Ak pozorujeme vnútornú formu, nemajú obidve štádia vývoja čerešňového stromu nič spoločné: malá, sotva viditeľná kôstka a veľký strom s listami, kvetmi a plodmi. Ako je však možné, že sa kôstka premení na strom? Kto zapríčiní tento zázrak. Musí tu predsa byť ukrytý nejaký tajomný zákon života. Ale kto je vykonávateľom tohto zákona? A kto dohliada na jeho pôsobenie? Sú to prírodné bytosti, ktoré sa starajú o to, aby sa stále znova uskutočňoval tento magický akt premeny semena na strom! Nespočetní tvorovia pracujúci spoločne na tom, aby sa zelený šat našej matky Zeme rozžiaril. Viac o týchto prírodných bytostiach si môžete prečítať tu.

Recent Posts

See All

Občianské združenie Dr. ELF

Dnes sme podpísali zákonné listiny na založenie občianského združenia pod názvom Dr. ELF. Veríme, že sa nám podarí prispievať našou prácou k zlepšeniu čohokoľvek :-)

lifelongenergy, s.r.o., Stefanikova 4172, 085 01 Bardejov, Slovakia

Business ID: 44963645, VAT: SK2022884864

© Copyright Dr. ELF - lifelongenergy, s.r.o.

  • Dr. ELF - Facebook
  • Dr. ELF - Instagram