• Dr. ELF

Bytosti prírody

Updated: 5 days ago
Keď sa semienko premení na rastlinu, pokladáme to za ,,normálne´´. Ale prečo vlastne? Pretože tento dej môže ľudstvo pozorovať už po celé tisícročia. Semienko zapadne do zeme a vyvinie sa z neho rastlina. Presne tak! Je to úplne ,,normálne´´. A aj napriek tomu je to zázrak. Ako inak nazvať dej, kde z kôstky čerešne vyrastie strom? Ak pozorujeme vnútornú formu, nemajú obidve štádia vývoja čerešňového stromu nič spoločné: malá, sotva viditeľná kôstka a veľký strom s listami, kvetmi a plodmi. Ako je však možné, že sa kôstka premení na strom? Kto zapríčiní tento zázrak. Musí tu predsa byť ukrytý nejaký tajomný zákon života. Ale kto je vykonávateľom tohto zákona? A kto dohliada na jeho pôsobenie? Sú to prírodné bytosti, ktoré sa starajú o to, aby sa stále znova uskutočňoval tento magický akt premeny semena na strom! Nespočetní tvorovia pracujúci spoločne na tom, aby sa zelený šat našej matky Zeme rozžiaril. Viac o týchto prírodných bytostiach si môžete prečítať tu.

41 views

lifelongenergy, s.r.o., Stefanikova 4172, 085 01 Bardejov, Slovakia

Business ID: 44963645, VAT: SK2022884864

© Copyright Dr. ELF - lifelongenergy, s.r.o.

  • Dr. ELF - Facebook
  • Dr. ELF - Instagram